- 2019
Rajendra Dindorkar Abhay Gadkari Arun Dindorkar
Mahendrasinh Devdhara Virendrasinh Rathod Rajesh Rathwa
Shrujan Dindorkar Yash Lokhande Shakti Pawar
Devang Mistry Akash Prajapati