- 2013
Arun Dindorkar Rajendra Dindorkar Sandeep Joshi
Prakash Lokahnde Rajnikant Agravat Rajesh Rathawa
Rajendra Dindorkar Himanshu Antapurkar S. K. Fadnis
Raju Chauhan Rushikesh Kavi
Shekhar Khedkar
Virendrasinh Rathod
Amit Dindorkar Virendrasinh Rathod Mahendrasinh Devdhara