- 2019
Rajesh Rathawa Prakash Lokhande Rajendra Dindorkar
Arun Dindorkar Raju Chauhan Virendrasinh Rathod
Abhay Gadkari Virendrasinh Rathod Sandeep Joshi
Shrujan Dindorkar Mahendrasinh Devdhara Sarang Fadnis
Himanshu Antapurkar Yash Lokhande Rajendra Dindorkar