- 2016
Rajendra Dindorkar Abhay Gadkari Prakash Lokhande
Shrujan Dindorkar Virendrasinh Rathod Himanshu Antapurkar
Arun Dindorkar Shekhar Khedkar Raju Chauhan
Sandeep Joshi
Mahendrasinh Devdhara Sarang Fadnis
Rajesh Rathawa Rajendra Dindorkar Rajendra Dindorkar
     
Rangoli Exhibhition 2016 at Kim, Surat
Prakash Lokhande Akash, Devang & Darshan Sandeep Joshi
Virendrasinh Rathod Mahendrasinh Devdhara Abhay Gadkari
Raju Chauhan Sarang Fadnis Arun Dindorkar
Virendrasinh Rathod Rajesh Rathawa Rajendra Dindorkar