- 2007
Vrendrasinh Rathod Raju Chauhan Abhay Gadkari
Himanshu Antapurkar Arun Dindorkar Prakash Lokhande
Rajendra Dindorkar Mahendrasinh Devadhara Sarang Fadnis
Sandeep Joshi Rushikesh Kavi &
Sanket Joshi
Raju Chauhan
   
Rajendra Dindorkar