- 2015
Rajendra Dindorkar Abhay Gadkari Arun Dindorkar
Mahendrasinh Devdhara Rajesh Rathawa Himanshu Antapurkar
Raju Chauhan Sandeep Joshi Shrujan Dindorkar
Virendrasinh Rathod
Prakash Lokhande Shekhar Khedkar