- 2018
Arun Dindorkar Abhay Gadkari Prakash Lokhande
Rajendra Dindorkar Virendrasinh Rathod Sandeep Joshi
Rajesh Rathawa Shrujan Dindorkar Virendrasinh Rathod
Mahendrasinh Devdhara Himanshu Antapurkar Raju Chauhan
Yash Lokhande Sarang Fadnis