- 2009
Virendrasinh Rathod Himanshu Antapurkar Abhay Gadkari
Arun Dindorkar Mahendrasinh Devadhara S.K. Fadnis
Sandeep Joshi Sarang Fadnis Raju Chauhan
Shantanu Dindorkar &
Sanket Joshi
Rushikesh Kavi &
Shekhar Khedkar
Prakash Lokhande
   
Rajendra Dindorkar